یک تکه چوب روی آب، می‌تواند یک قایق کوچک بشود که به‌ سمت مقصدی می‌رود و هم می‌تواند بدون ‌هیچ مقصدی بی‌هدف روی آب این طرف و آن طرف برود. فرصت نوجوانی که در اختیار ما قرار می‌گیرد مثل همین تکه چوب است. هم می‌توانیم همین‌طوری روزهایش را بگذرانیم و هم می‌توانیم به ‌سمت مقصد درستی هدایتش کنیم چه تک تک و چه باهم . این مقصد درست ، برای ما آدم‌های روزهای غیبت، برای ما نوجوانان مسجد قائم(عج) مفیدبودن برای سربازی امام زمان و زمینه‌سازی شخصی و گروهی برای ظهور آن خورشید خلقت است …

آخرین اخبار مجتمع

رویدادهای درحال برگزاری

دوره آموزش فتوشاپ
ویژه دانش آموزان دوره اول و دوم دبیرستان
دوره میعاد صالحین
ویژه دانش آموزان کلاس هفتم
مسابقه عکس برداری با گوشی
ویژه دبیرستانی های دوره اول
بهار 1402
زمستان 1401
نوروز 1402

دوره آموزش طراحی و فتوشاپ مقدماتی

20 ساعت آموزش

مسابقه عکاسی بهار 1402

دوره میعاد صالحین

ویژه هفتمی ها

کاروان زیارتی راهیان نور

اسفند 1401

ایـــنــجا چـــه خبـــره  ؟

0
گروه تربیتی
0 +
عضو فعال
0 +
شرکت کنندگان دوره ها
0
سال های فعالیت
0 +
دوره های برگزار شده

همراهان

یک تکه چوب روی آب، می‌تواند یک قایق کوچک بشود که به‌ سمت مقصدی می‌رود و هم می‌تواند بدون ‌هیچ مقصدی بی‌هدف روی آب این طرف و آن طرف برود. فرصت نوجوانی که در اختیار ما قرار می‌گیرد مثل همین تکه چوب است. هم می‌توانیم همین‌طوری روزهایش را بگذرانیم و هم می‌توانیم به ‌سمت مقصد درستی هدایتش کنیم چه تک تک و چه باهم . این مقصد درست ، برای ما آدم‌های روزهای غیبت، برای ما نوجوانان مسجد قائم(عج) مفیدبودن برای سربازی امام زمان و زمینه‌سازی شخصی و گروهی برای ظهور آن خورشید خلقت است …

آخرین اخبار مجتمع

رویدادهای در حال برگزاری

دوره آموزش طراحی و فتوشاپ مقدماتی

مسابقه عکاسی بهار 1402

دوره میعاد صالحین

دوره میعاد صالحین

اینجا چه خبره؟

0
گروه تربیتی
0 +
عضو فعال
0 +
شرکت کنندگان دوره ها
0
سال های فعالیت

همراهان